Næringsbygg nær vei og havn i Vige, Kristiansand

På oppdrag fra Vige Atrium AS ble Vige næringspark oppført i totalentreprise. Bygget inneholder byggevareforretning for Montér og to punkthus med kontorer på Vige i Kristiansand, godt synlig fra E18.

Vige Næringspark ligger på en seks måls tomt med fjellgrunn med tilnærmet rektangulær grunnflate. Kjeller og første etasje har bærende konstruksjon i plassstøpt betong. Kontorbyggene på tre etasjer har plasstøpte våtromskjerner og ellers bærekonstruksjon i betongelementer. Takene er flate, isolerte og tekket med folie. Takene bæres av Masonite takelementer. Fasadene på kontorbyggene er i glass og aluminium eller betongelementer. Montér har en kombinasjon flis og spilepanel i tre på sine fasader.

Både forretningen og kontorbyggene er bygget med hulldekkelementer på 12,5 meter som etasjeskillere. Det betyr få søyler og følgelig stor fleksibilitet ved innredning. I forretningen er det en åpen løsning, synlige kanaler og belegg på gulv. I kontoretasjene er det systemhimlinger, systemvegger med glassfronter og tepper eller belegg på gulvene.

I kjelleren på 4.500 kvadratmeter er det 180 biloppstillingsplasser, sykkelparkering og tekniske rom. Takhøyden i kjelleren er tre meter, noe som gjør at den enkelt kan tas i bruk til andre formål senere hvis det skulle bli ønskelig.

Bygget har vannbåren oppvarming via radiatorer. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Det er fullsprinklet, noe som bidrar til fleksibiliteten. Solavskjermingen er utført med utvendige persienner.

Ledige lokaler på ca 380 kvm. Det er mulighet for utbygging av ytterligere to byggetrinn.

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Vige Atrium AS
Arkitekt:
Spiss Arkitektur og Plan AS
Areal:
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter