Nytt skolesenter i Søgne

Prosjektet består av videregående skole, ungdomsskole, flerbrukshaller, klatrehall, bibliotek og arealer for kulturskolen.Anlegget skal oppnå ambisjon ZEB O + 20M%. Dette betyr at fornybar energiproduksjon fra solceller på taket skal dekke inn utslippet for energibruk i drift og 20% av utslippet knyttet til produksjon av materialer i bygget.

Adresse:
Tangvall, Søgne
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Kristiansand Kommune og Agder Fylkeskommune
Arkitekt:
Filter Arkitekter AS
Areal:
22000
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter