Nytt skolesenter i Søgne

Prosjektet består av videregående skole, ungdomsskole,flerbrukshaller, klatrehall, bibliotek og arealer for kulturskolen. Totalt24000 m2 bestående av idrettshall 5100 m2, ungdomskole 5300 m2, videregående skole 10200 m2, parkeringskjeller 3600 m2.

Prosjektet har hatt sterke miljøambisjoner ZEB O +20M%. Dette betyr at fornybar energiproduksjon fra solceller på taket skal dekke inn utslippet for energibruk i drift og 20% av utslippet knyttet tilproduksjon av materialer i bygget.

ZEB(Zero Emission Buildings) er nullutslippsbygg som definert av  SINTEF og gjengitt i Byggforskserien.

KLIMAAMBISJON

ZEB OM 20%

- Passivhus

- Varmepumper

- Brønnpark

- Solceller

KLIMAGASS

- Reduksjon totalt 45-50%

TILVIRKNING

- Sorteringsgrad 91%
(krav 80%)
- Avfallsmengde 26 kg/m2
- Forbrukt energi 5o kWh/m2

NYVINNING

- Hulldekker Extreme

HVA HAR VI LÆRT

- "Kampen om taket"
- Lokal energiløsning kunne vært utviklet lenger
- Batteri - Beholde energi på tomta
- Oppvarming/uttørking kunne vært gjort mer energiøkonomisk - Forløperen til BRG`s energikonteinere

Resultater på materialvalg har resultert i flere gode valg:

·        Klimagassregnskap på alle materialer i byggene

·        Bæresystem av limtre i idrettshall og deler av skolebygg

·        Minimalt med konstruksjonsstål

·        Hulldekker Lavkarbon A, X-treme

·        Lavkarbonbetong (klasse A)

·        Armeringsstål av 100 % resirkulert stål

·        Linoleum golvbelegg i stedet for vinyl

·        Utvendig trekledning

·        Innvendig veggoverflater av fibergips og trekledning

·        Velge solcellepaneler med lavest CO2-utslipp !

Energiproduksjonen for anlegget er ambisiøst og gir gode resultater

·        Årlig utslipp:100 000 kg CO2  

·        Dividert på CO2-faktor:0,13 Kg CO2/KWh

·        Må produsere: 784000 kWh /år

·        Forbruker 594 000KWh pr år

·        «Selger» 190 000kWh

·        Solcelleanlegg på alle tak – ca 5000 m2 paneler

Dette gir en ZERO balanse på 100 000 kgCO2e

Adresse:
Tangvall, Søgne
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Kristiansand Kommune og Agder Fylkeskommune
Arkitekt:
Filter Arkitekter AS
Areal:
22000
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter