Vellykket byutvikling i Kristiansand

Tangen i Kristiansand har vært gjennom en forvandling som savner sidestykke i sørlandsbyens historie. På få år er området gått fra å være byens søppelfylling til boligperle og rekreasjonsområde. Områdets særegne kvaliteter med sjø på to kanter, elv på tredje kant og den urbane Kvadraturen i bakkant, gjorde Tangen spesielt viktig for strategien om å byutvikle Kristiansand. I overkant av 1100 mennesker bor på Tangen i dag

Med i underkant av 1000 elever og 170 ansatte, tilfører Tangen videregående skole yrende liv og aktivitet i området. Ytterst på Tangen er det anlagt en park på 12 dekar med plen, klatrestativ og trimapparater. Her foregår byens årlige Sankthans-feiringen. På bystranda arrangeres Palmesusfestivalen, som trekker titall tusen besøkende.

Badeanlegget Aquarama ble bygget av BRG, og åpnet i 2013. Anlegget består av basseng på 25x50 meter, ti meters stupetårn, badeland med plass til 1000 gjester, håndballarena med 1700 sitteplasser, treningssenter, klatrevegg, spa-anlegg og romslig parkeringsanlegg i kjelleren. I tillegg er det et utendørs område like ved Bystranda, tilrettelagt for sandvolleyball og skating, soling og bading. Vegg i vegg med Aquarama ligger Scandic Kristiansand Bystranda hotell, på seks etasjer med 229 rom. I resten av anlegget er det apotek, kafeer/spisesteder og kontor.  

Lokale investorer og utviklere har vært viktig for å sikre god og forutsigbar utvikling av Tangen. Vesentlige deler av området var disponert av private gjennom festeavtaler. Et suksesskriterium har derfor vært å ha en samlet plan. Gjennom å ta i bruk elementer av urbant jordskifte ble alle eierinteressene samlet og sterkt forpliktet til prosjektet: Ingen kunne gjøre det alene. Planen gikk på kryss og tvers av eiendomsgrensene.  

BRG har siden 1998 vært eier i utbyggingsselskapet Tangen Utviklingsselskap AS, som har stått ansvarlig for å realisere utbyggingen. Selskapet overtok alle festeavtalene og tok ansvaret for tomtekjøp og opparbeidelse av teknisk infrastruktur og opprusting av uteområder.  På denne måten gikk utviklingsselskapet og kommunen tungt inn i prosjektet ved å forskuttere de store offentlige utearealene og infrastrukturen, som ble bygd før boligområdene. Dette fremheves som et viktig suksesskriterium for å sikre en offentlig struktur med høy kvalitet. Det bidro også til å gi området kvaliteter fra dag en.  

Selve gjennomføringen av boligutbyggingen skjedde over en periode på drøye 15 år.  

Første felt var Bystranda Aveny, et borettslag med 150 andelseiere. Tre blokker med 5-6 etasjer sto ferdig i 2008. Byggherre for Bystranda Aveny var Remegruppen og Nybergfamilien, og det er bygget av Br. Reme, med arkitekt Kari Nissen Brodtkorb. At interessen var stor, er utvilsom. Folk lå i kø ved salgskontoret 9 døgn før salgsstart!

Deretter kom Bystranda Park, bestående av fire bygg med 6 etasjer. 120 leiligheter sto ferdig i 2013. Bak prosjektet sto Selvaag Bolig og Kruse Smith Eiendom. Dette er utviklet primært for seniorboliger med tilhørende servicetilbud (Tangen Pluss).

Tredje byggetrinn var Bystranda Terrasse, som er fem bygg med til sammen 102 leiligheter, utført av BRG-gruppen og Kruse Smith. Arkitekt er Kari Nissen Brodtkorp. Byggeperioden var 2009-2013.  

Helt ytterst på Tangen kom så prosjektet Tangen Ytterst, med tre selvstendige bygg på 4-6 etasjer. Med formidabel utsikt over innseilingen til byen sto 89 leiligheter ferdige i 2015. Byggherre for Tangen Ytterst er Kruse Smith og BRG-gruppen, som også har stått for byggingen. Arkitekt er JOB arkitekter.  

Bystranda Blå er de to siste kvartalene, med til sammen 248 leiligheter. Arkitekt Kari Nissen Brodtkorp er her tilbake som arkitekt, i samarbeid med Mer Arkitektur. BRG, Solon Eiendom, Oksøy Eiendom, Tangen Utbyggingsselskap og Acto er utbyggere. BRG/Kruse Smith er hovedentreprenør. Prosjektet ble bygget i perioden 2018-2022. På Bystranda Blå har vi lagt ekstra vekt på bokvaliteter knyttet til gode sosiale møteplasser og nabofellesskap. Ikke bare ute, men også inne. Her har vi satt av hele 300 kvm til ulike fellesområder, med hyggelig resepsjon med sittegrupper, peis, kaffemaskin, bibliotek med bøker, ferske magasiner og aviser. Det er også trimrom og gjestehybler, samt tilgang til eget selskapslokale med kjøkken.

Samlet er det bygget 708 leiligheter i regi av TUAS. I overkant av 1100 mennesker bor på Tangen i dag. Tangen er blitt et område som er tilgjengelig for alle. Det er urbant og maritimt. Det er store lekeplasser og fellesarealer. Rommene mellom husene har fått like mye oppmerksomhet og omtanke som den bokvaliteten innendørs.  

I Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin eksempelsamling for å inspirere kommunene i arbeidet med å utvikle urbane bomiljøer konkluderes det slik: «Det som først og fremst utmerker Tangen som byhjem, er utvalget på kvalitetsuterom i kombinasjon med nærhet til sjø og by. Dette gir et mangfold av bruks-, og møtemuligheter og et bredt spekter av opplevelser i bomiljøet for alle brukere. Området byr også på et bredt utvalg av leiligheter, inkludert et borettslag. Dette er positivt for beboervariasjon og stabilitet»

Resultatet av grepet som ble gjort i planen fra 2004 er en ekstrem forvandling fra en rykende «lorte-tange» til en bydel som bidrar til å realisere Kristiansands visjon om en by for alle. Eller som det sies i nevnte eksempelsamling: «Planen er kanskje et av de mest demokratiske og tilgjengelige sjøfrontprosjektene her til lands i nyere tid, og bidrar til et variert, ikke -kommersielt byliv som styrker Kristiansand som sjøfrontby»

Hva har vi lært?  

Et ryddig, tillitsfullt og nært samarbeid med kommunen har vært avgjørende. Å etablere et felles utviklingsselskap koordinerte interessentene og gjorde at kommunen slapp å forholde seg til mange. Gjennomføringsmodellen med offentlig-privat samarbeid har sørget for en riktig balanse mellom de offentlige interessene og privat kapital og gjennomføringsevne. Et stabilt eierskap over tid, har også bidratt til å sikre realisering.  

Utviklingen av Tangen er et eksempel på vellykket byutvikling, og at et samarbeid mellom kommunen og private gir trygghet for gjennomføringen. I fellesskap har vi oppnådd å skape et mangfold – som gir større toleranse, bedre holdninger og et mer robust samfunn.

Både som utvikler og utbygger har BRG vært en langsiktig og sterk bidragsyter for å realisere området. Ikke rart vi er utrolig stolte av Tangen!  

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Tangen Utvikling AS
Arkitekt:
Areal:
Eiendomstype:
Boliger
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter