Verkstedhall og kontorlokaler

BREEAM very good overlevert kunde og et signalbygg med sin plassering og ikke minst miljøambisjon.

Ingen miljøfarlige stoffer installert i bygget. Ref reach liste.

Avfall 89,5 % sorteringsgrad.

Avfall 17,5 kg pr m2.

Grøntområdet på tomten er optimalisert mtp økologisk verdi.

Lavkarbon betong brukt i elementer og plasstøpt.

Energicontainer (elektrisitet) til varme og byggtørk.

Godt arbeidsmiljø i byggeprosessen à stort fokus på HMS, sikker arbeidsplass, ryddighet, skilting, gangsoner, etablert egne og adskilte røykesoner.

Energieffektiv brakkerigg (rutiner for slukking av lys, lukke vinduer og dører (ikke fyre for kråka), stenge dryppende vannkraner ved endt arbeidsdag).

God og gjennomtenkt riggplan for lagring og mellomlagring av materiell, utstyr og massehåndtering – slippe å flytte ting flere ganger, tomgangskjøring maskiner osv.

Avtale med grunnentreprenør i byggeperioden om vanning av støv fra sand og grus, i tørre perioder.

Det ble utført støykart og beregning av støyende arbeider i forkant av prosjektet, for å hensynta omkringliggende naboer.

Pågående prosess med Byggherre og andre aktører for å etablere gang og sykkelvei (legge til rette for miljøvennlig tilkomst til og fra jobb).

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Scanmudring AS
Arkitekt:
Egdastrek
Areal:
4300
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter