Valle -familie fornyer Kvaderaturen

Midt mellom Kongens -og Dronningens gate skal tidligere Shalam hjørnet nå rives til fordel for 46 nye utleie leiligheter og utvidelse av næringsarealer i 1. etasje.

I 1. etasje skal Kiwi butikk utvides med ca. 400 kvadratmeter, i tillegg til utvidede næringsarealer. Over dette skal bebyggelsen deles opp i åtte ulike bygårder, hver med ulik størrelse og utforming. Mellom byggene kommer et tun, inkludert et tuntre, på taket over førsteetasjen. Leilighetene bygges i varierte størrelser fra 30 til 100 kvadratmeter.

Initiativtaker til oppførelsen er familien Bø, som sammen med flere medinvestorer, står for utbyggingen.

Prosjektleder fra BRG er Eivind Hennig

Adresse:
Elvegata 9, Kristiansand
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Elvegata 7 AS
Arkitekt:
Ark-Net AS
Areal:
3000
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter