Sentrale utviklingstomter på Mandals solside

På Nedre Malmø i Mandal ligger Buen kulturhus og Mandal hotel, med kort vei til sentrum over bybroa.

Området består av tre deltfelt som skal detaljreguleres til bolig og noe næringsareal.

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Malmø Utvikling AS
Arkitekt:
Areal:
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter