Næringsareal ved innfartsvei

Tomten er beliggende ved ny innfartsvei til Mandal sentrum, og er ferdig planert. Eiendommen er på ca 15 mål, og er regulert for handel/kontor

Første byggetrinn er Coop Extra, som forventes ferdigstilt november 2022.

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Marnarkrysset AS
Arkitekt:
Areal:
Eiendomstype:
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter