Setesdalstunet ligger sentralt plassert i Valle sentrum

Setesdalstunet er utviklet sammen og eies 50/50 av Valle Kommune og BRG Eiendom.

Tunet består av flere bygg og inneholder flere offentlige leietakere, samt Valle Radio og leilighet.

Kontaktperson: Annette Reme, tlf. 902 08 405

Adresse:
Kjellebergsvegen 12, 4747 Valle
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Arkitekt:
Areal:
991 m2
Eiendomstype:
Kontorlokaler
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter