Byfornyelse og BREEAM hånd i hånd

Kvartal 14, som profileres under forkortelsen K14, er et prosjekt bestående av 13 000 kvm kontorer i andre til femte etasje, 4 000 kvm forretninger på gateplan og to etasjer med parkering.

Kvartalet blir en storstue midt i Kvadraturen for både private og offentlige aktører. Prosjektet har hentet inspirasjon fra fremtidsrettede næringsbygg nasjonalt og internasjonalt og tar inn over seg hvordan både handel og arbeidsliv er i forandring. I sum vil prosjektet en ny standard for hva leietakere i Kristiansand kan forvente seg.

På K-14 skal vi først og fremst sørge for at vi oppnår Breeam klassifiseringen «Very good» med god margin.

Oppfølging av krav satt i Breeam manualen og BRGs egen miljøoppfølgingsplan skal sammen sørge for at vi reduserer miljøpåvirkningen og forbedrer byggets positive påvirkning på samfunnet rundt.

Helt konkret så lover vi å halvere mengden avfall per kvadratmeter i forhold til tilsvarende bygg fra 64kg/m2 til maks 30kg/m2.

Det er lagt til rette for sortering i minst 10 ulike fraksjoner pluss egen miljøcontainer.

Reduksjon av mengden avfall skal vi oppnå samtidig som vi sørger for at avfallet har en sorteringsgrad på minst 90%.

For å oppnå dette må vi beregne nøyaktig, handle smart, gjenbruke flittig og se muligheter i ressursene vi har til overs.

Blant annet er det etablert en «vedstasjon» der vi kapper opp restmateriell og lagrer i 60l vedsekker som de ansatte kan nytte seg av i vinter.

Vi reduserer klimagassutslippet fra materialene benyttet på byggeplass med 40% sammenlignet med referansebygg. Dette gir en reduksjon på 2 800 tonn CO2 ekvivalenter.

Her går vi inn tidlig i prosjekteringsfasen og velger materialer med gunstig EPD. Blant annet er betongkonstruksjoner og hulldekker er støpt med lavkarbon klasse A betong og alle teppene i kontordelen er endret til en resirkulerbar variant.

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Kvartal 14 AS
Arkitekt:
Ark.Net
Areal:
17.000
Eiendomstype:
Kontorlokaler
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter