Fossilfrihet, innovative løsninger og grønt byggeri og passivhusstandard

Ny Fagskole og tannklinikk, Grimstad

Prosjektet består av ny Fagskole samt offentlig tannklinikk med tilhørende parkeringskjeller, til sammen ca 9600m2.

Prosjektet har hatt store miljøambisjoner og konsentrert fokuset rundt tre hovedområder:

-Redusere CO2-avtrykket

-Redusere energibruken

-Redusere avfallsmengden.

KLIMAAMBISJON

  • Redusere utslipp mest mulig i forhold til et referansebygg
  • Plusshus, 2kWh/m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  • Reduksjon totalt 55%

TILVIRKNING

  • Sorteringsgrad 81%(Krav 75%)
  • Avfallsmengde 25kg/m2
  • Forbrukt energi 54 kWh/m2

NYVINNING

  • Kombinert bæresystem tre
  • Plassering av bæresystem i yttervegg

HVA HAR VI LÆRT?

  • Utfordrende å få i gang og bruke fjernvarme under produksjon.
  • Funksjonskrav i forhold til brann og lyd, utfordrende med tanke på utslippskutt.

Reduksjon av CO2-avtrykk har gitt en besparelse på 55% i forhold til referansebygg, noe som tilsvarer hele 4000 tonn C=2-ekvivalenter over byggets levetid.

Dette har vi klart ved stor bevissthet rundt valg av materialer med lavt CO2-avtrykk som lavkarbonbetong, økt treandel, linoleum, fermacell-plater samt det viktigste: Ikke bygge eller tilføre mer enn nødvendig.

Byggeplassen har vært drevet uten fossilt drivstoff.

Reduksjon i energibruk, vi har bygget et plusshus med solceller og batteribank. Hovedenergikilde er fjernvarme. Vi har valgt produkter og løsninger som gir bedre ytelser i energiregnskapet, bedre U-verdier og høyere krav til lufttetthet enn forskrift.

Energigjennvinning og SFP-faktor er valgt ut fra det beste i markedet.

Reduksjon av avfallsmengde har hatt et stort fokus i prosjektet gjennom bevisst forhold til å redusere emballasje, redusere svinn, øke andel prefabrikkering – og det viktigste: sette dette krav på dagsorden i hele verdikjeden.  

Adresse:
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Agder Fylkeskommune
Arkitekt:
Filter Arkitekter
Areal:
6500
Eiendomstype:
No items found.
No items found.

Se alle våre prosjekter