Næringsbygg på Rona Senter i Kristiansand. Eiendommen ligger sentralt plassert i knutepunkt øst for Kristiansand

Rona Senter er et bydelssenter for Kristiansand øst, med nærings- og handelsseksjon på 5 700 Kvm
(eksklusiv parkering).

Senteret inneholder Meny butikk på 2200 Kvm, apotek, treningssenter, tannlege og optiker, samt 45 selveierleiligheter.

Senteret har svært god parkeringsdekning med hele 250 parkeringsplasser ute/inne.

Det er videre regulert inn mulighet for ytterligere utvidelse for næring/handel/bolig på tomta.

Rona Senter ligger sentralt i forhold til pågående og fremtidig boligutbygging i Kristiansand kommune.

Senteret åpnet november 2014.

Adresse:
Adresse: Gamle Strømmevei 3, 4638 Kristiansand
Virksomhetsområde:
Bolig.
Anlegg.
Næring.
Byggfornyelse.
Offentlige bygg.
Byggherre:
Rona Senter AS
Arkitekt:
JOB Arkitekter AS
Areal:
‍5700
Eiendomstype:
Kombinasjonslokaler
No items found.
No items found.
Se alle våre prosjekter