BRG og bærekraft

Publisert
21.10.2022

Prestisjefylte bærekraftsprosjekter

Når man i nærmere 3 år har jobbet med noen av de mest prestisjefylte bærekraftsprosjektene i Agder, så forteller det kanskje noe om at BRG Entreprenør ikke er helt på villspor hva gjelder å levere på de bærekraftsmålene som settes av en offensiv offentlig byggherre? Kanskje har vi en overordnet tanke når vi setter oss ned for å besvare oppgaven i forbindelse med en anbudsprosess? Om den er bevisst eller ubevisst skal vi fundere litt på nedover her, men vi svarer det ut og vi leverer godt i våre besvarelser.

For det er noe med å være ingeniører, det er noe med å sette seg ned å løse gåter, sette tall sammen, stokke om rekkefølgene og gi kunden en god opplevelse og at vi sammen finner løsninger, stikkord er samhandling, samarbeid og tenke utenfor boksen. Det er noe magisk når byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører kan sette seg sammen å lete etter de gode løsningene og kan spille hverandre gode, forla oss være ærlige, det er ikke alltid at alt er like glassklart på hvordan det skal løses når anbudsdokumentet leveres til vurdering.

Vi har som oftest gode ideer på hvordan, men vi tror det er noe av hemmeligheten for å lykkes, vi må våge å være offensive og ha nok selvtillit til å tro og vite at dette kan vi løse gjennom gode prosesser hvor fagmiljøene kan knekke nøtter sammen. Og når byggherren ser vår besvarelse og de velger også å være offensive og ha tillit til oss på at dette kan løses og leveres, ja da har vi jo etablert en relasjon som tar oss til neste nivå på tillitsstigen.

I BRG kaller vi spade for en spade, betong er betong, tre er tre. Vi kjøper ikke umiddelbart lobbyistenes deilige ord om klimaavtrykk og at tre er det eneste saliggjørende, vi har mer tro på å se på totalen for et samlet klimaavtrykk, men vi er alle enige om målet, avtrykket skal ned, vi skal resirkulere, vi skal redusere energibruk, vi skal gjenbruke og vi skal bruke om. La det ikke være noe tvil om det.

Merverdi for kunder og samfunn

Den største påvirkningen en byggherre har er knyttet til hvor det bygges, for hvem det bygges og hvordan det bygges. Bærekraftig byutvikling handler om å tenke helhetlig. Vi skal bidra til reduksjon av utslipp og naturpåkjenninger, men også skape varige bymiljøer som inkluderer og engasjerer på tvers av samfunnslag. Gjennom en aktiv tilnærming til hva bærekraft innebærer i det enkelte prosjekt, arbeider vi mot konkrete mål og beslutninger som skaper merverdi for våre kunder og for samfunnet.


Et byggeprosjekt kan ha negativ innvirkning på både natur, klima og lokale interesser. Det er derfor viktig for oss å legge til rette for at utbyggingen får færrest mulig negative konsekvenser, både under oppføring og når den er ferdig. Trafikk, støy i forbindelse med utbygging, vern av biologisk mangfold, tilgang til grøntarealer, behov for rekreasjonsområder og bevaring av eksisterende bygningsmasse, er del av hverdagen vi står i.


Vi prioriterer å bygge arealeffektive boliger og kontorbygg med sentral beliggenhet, hvor arealbeslaget blir minst mulig, typisk områder der det er mulig å transformere utdaterte næringsbygg og industriområder til boligområder med gode kvaliteter på uteområder. Når vi velger hvilke prosjekter vi engasjerer oss i, er bærekraftig mobilitet en viktig faktor.

Forklarende bildetekst som kan legges på.


Sosialt bærekraftige by- og stedsmiljøer kjennetegnes av at de er varierte og organisert slik at de fungerer positivt på folkehelsen gjennom redusert bilbruk og mer bruk av føtter, sykler og kollektivtransport. Ved å lokalisere større arbeidsplasser i by- eller bydelssentra bygges det opp under en verdifull menneskelig kapital som legger grunnlaget for et videre handels- og næringsliv. Det er etter vår mening god planlegging for miljøet, byen og folkehelsen. Eksempel på link

Skape møteplasser med økt livskvalitet

Vi er opptatt av å skape møteplasser hvor beboere opplever økt livskvalitet, økt trygghet og redusert ensomhet. Gjennom årene har vi vært med på å utvikle flere større og mindre bydeler. Fellesnevneren for disse områdene er at de har gode møteplasser ute og inne, og sørger for at beboere får gangavstand til alt de trenger i det daglige. Flere av våre boligprosjekter bygges sammen med en nærbutikk fungerer som den lokale møteplassen.

Bærekraft er varighet eller holdbarhet, både på bygg, på arbeidsplasser, på ansatte, økonomi, alt henger sammen.
Vi er BRG, og vi skaper varige løsninger hver dag.

No items found.
No items found.
Les flere saker