Reduserer energibruk med 75%

De som kjenner daglig leder Gunnar Thompson i BRG Entreprenør vet hva det går i, vi skal optimalisere hele tiden og med dagens krav innenfor fossilreduksjon og et prisnivå på strøm som kan ta knekken på den mest optimistiske av oss, så er gode råd dyre men også en gylden anledning til å snu seg rundt og gjennomføre tiltak.

BRG har sammen med Mandal Kjøleservice utviklet en energicontainer som kan redusere energibruken med opptil 75%, og testene så langt er meget lovende. Og dette er et kinderegg av en løsning, reduserte kostnader, eliminering av fossile energier og ren luft i byggeperioden for våre ansatte. Daglig leder i Mandal Kjøleservice AS, Frank Ådne Pedersen er synlig fornøyd med det som så langt er blitt resultatet

- «Ja dette er virkelig en positiv og gledelig utvikling, og det beste er når vi kan gjøre dette sammen med gode samarbeidspartnere, så nå gleder vi oss til å få dette skikkelig i gang og se hvordan dette plug and play systemet kan fungere for entreprenøren»

Konseptet er ikke nytt, entreprenørnorge har sett slike containere før, og BRG har tidligere testet en container som er avhengig av energibrønner. Espen Toften som er lagersjef i BRG gir oss en rask forklaring på nyvinningen;

- «Løsningen er 4 store varmepumper i en container, koblet som en enhet. Slange med varm luft i bunnen av bygget og retur fra toppen inn i varmepumpa igjen, 20 KW med strøm inn, 60-70KW varme ut, personlig liker jeg aller best at vi har rigget dette med filtrering av luft som et godt HMS-tiltak og at vi som skal levere dette ut til byggeplassene har et system som gjør dette lett å etablere ute på prosjektene våre»

Det er både spennende og krevende tider om dagen, BRG er opptatt av å skape trygge arbeidsplasser for sine ansatte og samtlige i organisasjonen utfordres på hvordan kampen skal tas både på kostnadsbruk, men generelt på hele bærekraftperspektivet. Alle ansatte må forstå hvor pengene renner ut og hvordan vi kan stoppe lekkasjene, det handler om konsekvensforståelse og det å være ansvarlig. Derfor er også containerne utstyrt med kontinuerlig måling og loggføring. Regionleder Raymond Tørressen og Gunnar Thompson er ganske samstemte i fremtidig fokus;

- «Vi må måle, vi må justere og vi må sette oss noen mål og vi må våge å stikke hodet frem for å gjøre nødvendige grep. Som leder av prosjekter så må du hele tiden se hvordan du ligger an og hvor lekkasjene er og hvor du kan justere. Energibruken må ned, vi kan ikke vente på regjeringens tiltak hvis vi ønsker å holde liv i butikken. Ganske enkelt egentlig.»

Containeren skal nå testes på BRG sitt prosjekt i Mandal Coop Extra Ime i  Marnarkrysset. Prosjektgruppen har bestått av følgende: Gunnar Thompson (BRG), Helge Kleivane (Mandal Kjøleservice), Frank Ådne Pedersen (Mandal Kjøleservice), Runar Skagestad (BRG), Espen Toften (BRG) og Raymond Tørressen (BRG).

Se alle artikler