23.5.2024

Lena Ljosland Løland går til BRG Entreprenør

Lena Løland overtar stafettpinnen for HMS- og lærlingearbeid i BRG Entreprenør.

Løland er godt fornøyd med å bli en del av BRG;

-      «Etter 8 år i Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg(EBA Agder) så følte jeg tiden var moden for et skifte på både kurs og oppgaver, og BRG har alltid fremstått som et solid selskap som justerer seg godt for det markedet de til enhver tid møter og opererer i. Så akkurat nå er jeg veldig spent og veldig entusiastisk etter å ha hilst på en gjeng som jeg opplever til å være skikkelig dedikert og som later til å ha en fantastisk ja-kultur, dette blir gøy.»

Løland kommerfra EBA Agder og har jobbet med lærlingearbeid og rekruttering til bransjen og har vært BRG sin kontakt og saksbehandler og er blitt veldig godt kjent med BRG gjennom denne perioden. Fra tidligere har hun hatt en periode i Skanska Norge og MH Wirth. Hun er utdannet sivilingeniør fra UIA og har således en god kjennskap, erfaring og forståelse for bransjen og de oppgavene hun skal ta tak i.

Daglig leder i BRG Entreprenør, Gunnar Thompson

Daglig leder i BRG, Gunnar Thompson er veldig tilfreds med at Løland takket ja til stillingen og ser frem til hun trer inn; - «Ja, det var oppmuntrende å få signaturen på arbeidsavtalen, Lena opplever vi som både dyktig og dedikert og hun vil falle veldig naturlig på plass hos oss i BRG, vi ser frem til at hun skal løfte dette arbeidet videre nå når Petter Beer-Blomkvist går videre i bransjen.»

Se alle artikler