23.10.2023

BRG Entreprenør kvesser knivene i et stadig tøffere marked

«Et marked i utvikling krever en entreprenør i utvikling», daglig leder Gunnar Thompson i BRG Entreprenør er krystallklar på hva som kreves for at vi skal møte et stadig tøffere konkurransebilde, skjerpede krav rundt bærekraft, mindre tilgjengelige prosjekter, både å regne på og ikke minst kunne signere og gjennomføre.

Som alle andre så ser vi utfordringer i et marked i endring og ser at vi må trimme apparatet ytterligere for å kunne møte markedssituasjonen på en mest mulig offensiv måte. Vi er godt vant med at vi er i en konjunkturbransje og vi kan omstrukture og endre når vi må.

Og endring gjøres i disse dager i den meget resultatorienterte entreprenøren. Etter en strukturell gjennomgang gjør man nå en endring for å kunne utnytte de gode kreftene og enkelte ressurspersoners spesielle egenskaper.

Etter at Raymond Tørressen har valgt å tre tilbake og nyte pensjonslivets gleder så gjøres det nå et grep på teknisk side i entreprenøren. Leif Lans som har fungert i Tørressens rolle som regionleder går nå over til rollen som teknisk sjef. Lans har vært med i BRG Entreprenør siden starten og har gjennom et langt entreprenørliv vist seg særdeles skarp på å kna prosjekter i tidligfase. Dette skal han nå få lov til å gjøre enda mer på tvers i alle avdelinger og på alle prosjekter.

Lans er på ingen måte noe mindre offensiv enn sin daglige leder;

-«Etter å ha fungert som stedfortredende regionleder for Raymond Tørressen, overlater jeg nå roret til Fredrik Seyffarth. Jeg vil fremover være en støtte ut i prosjektene. Sammen skal vi bygge BRG til å bli en enda bedre og viktigere aktør i bygg og anleggsnæringen i Sør-Norge» sier Leif Lans.

Og da har dere også sikkert fått med dere den neste justeringen, som nevnt over så tar Fredrik Seyffarth over regionslederansvaret for avdeling Vest. 34 åringen fra Mandal har gjennom sine 10 år i BRG Entreprenør vist seg til å være en drivende dyktig prosjektleder og ser muligheter i prosjekter og hele tiden leter etter forbedringsområder på folk, materialbruk, samarbeid, samhandling, altså alt det entreprenørskap handler om.Ta de gode kreftene og få det til å virke.

-Den nye regionlederen er meget fornøyd med å ha fått tilliten og sier; «Det gir meg en stor glede og stolthet å overta stafettpinnen etter Raymond Tørressen. Jeg ser frem til muligheten til å lede en avdeling med så mange dyktige ansatte, som har tradisjon for å levere gode resultater og fornøyde kunder. Jeg gleder meg til sammen med dyktige kollegaer å videreutvikle BRG Entreprenør» 

-«BRG Entreprenør har landet to gode kandidater til disse viktige rollene og jeg gleder meg til holde BRG-lokomotivet gående sammen med dem og øvrige administrasjon for å møte det kommende markedet» avslutter Gunnar Thompson.

Se alle artikler