5.7.2024

BRG ansetter ny prosjekteringsleder

Vi er stolte av å kunngjøre at Gunnar Steinsland begynner som prosjekteringsleder hos BRG Entreprenør AS høsten 2024. Gunnars bakgrunn og erfaring innen byggdesign og bærekraft gjør ham til et verdifullt tilskudd til vårt team.

Erfaring og utdanning

Gunnar fullførte sin Bachelor i Byggdesign våren 2023, med spesialisering i konstruksjonsteknikk. I løpet av sin utdanning har han også opparbeidet seg betydelig kompetanse innen bærekraftige byggemetoder, spesielt gjennom sitt arbeid med BREEAM-NOR-standarden.

Etter fullført utdanning har Gunnar jobbet hos Consulent Gruppen AS, hvor han har fått bred erfaring med forskjellige aspekter av byggfaget. Hans arbeidsområder har inkludert konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, energi, lyd og vibrasjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS). Denne erfaringen gjør at han er godt rustet til å ta på seg rollen som prosjekteringsleder hos oss.

Første kjennskap til Gunnar

Vårt første møte med Gunnar var i forbindelse med hans Bachelor-oppgave, som han skrev sammen med medstudenter våren 2023. Oppgaven, med tittelen "Bærekraft med BREEAM-NOR – fra holdning til handling", imponerte oss med sin grundighet og innovative tilnærming til bærekraftige løsninger i byggebransjen. Det gode samarbeidet vi hadde med Gunnar og hans medstudenter den gangen, gjorde at vi fikk øynene opp for hans potensiale.

Fremtiden med Gunnar på laget

Vi er svært begeistret for å få Gunnar med på laget og ser frem til å fortsette samarbeidet. Hans innsikt og erfaring vil være viktig for oss, spesielt i arbeidet med å utvikle bærekraftige bygg.

Velkommen, Gunnar! Vi gleder oss til å se hva vi kan oppnå sammen. Med din kompetanse og vårt engasjement for bærekraft, er vi sikre på at vi kan sette nye standarder for fremtidens bygg.

Se alle artikler